Hướng dẫn sử dụng

1, Đăng nhập vào phần mềm

2, Trải nghiệm tính năng

3, Mua gói cước

4, Thanh toán

  • Hình thức thanh toán chuyển khoản.
THANH TOÁN GÓI CƯỚC BẰNG CÁCH CHUYỂN KHOẢN TỚI
TPBank - Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Hà Nội

TK: 0320 7187 901 - CHỦ TK: Nguyen Ngoc Mai

Số tiền: vnđ

Nội dung CK: MÃ ĐƠN HÀNG hoặc SỐ ĐIỆN THOẠI của tài khoản gia hạn

Lưu ý: Chuyển khoản chính xác số tiền và nội dung. Sau khi nhận được thanh toán, hệ thống tự động kích hoạt. Trường hợp bạn phải chờ lâu, vui lòng gọi Hotline 0983104609 để được hỗ trợ

5, Gia hạn

  • Khi hết thời giạn sử dụng, bạn sẽ được hệ thống thông báo gia hạn sử dụng. Bạn nhấp vào nút Gia hạn để thực hiện gia hạn sử dụng. Thực chất việc gia hạn là việc bạn mua thêm gói cước. Khi thanh toán thành công thì thời gian sẽ được gia hạn theo gói cước bạn chọn, tính từ ngày bạn gia hạn
  • Bạn cũng có thể gia hạn trước khi hết thời hạn sử dụng bằng cách mua thêm gói cước. Khi thanh toán thành công thì thời gian sẽ được gia hạn theo gói cước bạn chọn, tính từ ngày hết hạn của gói trước.